PAU 2017: preguntes freqüents

En el següent document podreu trobar resposta als principals dubtes plantejats sobre les PAU 2017:

Preguntes Freqüents PAU2017

Podríem destacar algunes de les següents qüestions:

Puc examinar-me en la Fase Obligatòria de l’assignatura de Química?

NO. Els exàmens de la Fase Obligatòria sols poden ser Castellà, Valencià, Història d’Espanya, Idioma estranger i una de les 4 assignatures troncals generals amb vinculació a modalitat de batxillerat, que són: Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II.

Si sóc del batxillerat de Ciències, puc examinar-me en la Fase Obligatòria de  Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II?

NO. L’assignatura troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria ha de ser obligatòriament la cursada com a troncal general d’entre les quatre: Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II. Un estudiant de la modalitat de batxillerat de Ciències sí que pot examinar-se de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, però en la Fase Voluntària. En aquesta Fase Voluntària les assignatures podran ser cursades o no cursades.

Puc presentar-me en les PAU de les dues assignatures de matemàtiques?

Si, posant-ne una en una fase (obligatòria o voluntària) i l’altra en l’altra fase. Cal tindre present que en Fase Obligatòria s’ha de posar obligatòriament la que s’està cursant com a troncal general. També es podria fer posant-les les dues en la Fase Voluntària i examinant-se en la Fase Obligatòria o de Llatí II o de Fonaments de l’Art II si l’estudiant és de la modalitat de batxillerat corresponent i està cursant-les una d’elles com a troncal general. L’estudiant pot presentar-se en la fase voluntària de qualsevol de les 16 assignatures següents: les 13 troncals d’opció (de qualsevol modalitat) o les 3 troncals generals de modalitat que no són la que ha posat per obligació de cursada com a troncal general en la fase obligatòria.

L’assignatura troncal general vinculada a modalitat de batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II) de la Fase Obligatòria puntua dues vegades?

SI, la qualificació d’aquesta assignatura s’utilitza dues vegades, per a calcular la mitjana de les 5 de la Fase Obligatòria i també per a ponderar, junt a les altres 4 (com a màxim) de la Fase Voluntària que s’utilitzen per a ponderar.

Si no em presente a la Fase Voluntària també em pondera la troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria? 

SI. Si un estudiant no es presenta a cap assignatura de la Fase Voluntària pot tindre un màxim de 12 punts per a l’admissió a la universitat perquè l’assignatura troncal general amb vinculació a modalitat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II) li pondera automàticament (en aquelles titulacions en què pondere). Cal tindre present que la troncal general vinculada a modalitat sempre puntua 0.2, en aquelles branques en què pondera.

Si em presente a la Fase Voluntària també em pondera l’assignatura de la Fase Obligatòria? 

SI. Un estudiant pot tindre un màxim de 5 assignatures que li ponderen, les 4 de la Fase Voluntària i la troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria. El sistema informàtic agafarà, per a cada titulació universitària, les qualificacions de les 2 (d’aquestes 5 assignatures) que millor nota d’admissió li resulte a l’estudiant.

L’assignatura Història de la Filosofia sí que pondera? 

Si, aquesta assignatura és ara una troncal d’opció, per tant sí que s’utilitza en les ponderacions.

Si ja estava estudiant segon de batxillerat el curs passat però no el vaig aprovar i em queda alguna assignatura pendent, he de presentar-me a les PAU?

NO obligatòriament. Els estudiants repetidors de 2n curs de batxillerat, els quede una assignatura, més d’una o tot el curs de segon, independentment de les assignatures que tinguen pendents, estan exempts de fer les PAU. Poden presentar-se, si volen a fer les PAU de 2017: a la Fase Obligatòria, a la Voluntària o a ambdues, el que ells vulguen. Si no es presenten a la Fase Obligatòria la seua nota d’accés a la Universitat és la seua nota del batxillerat. La mateixa nota que per als estudiants de la nova llei educativa representa el 60% (l’altre 40% és la nota de la PAU), per als estudiants repetidors representa el 100% per a l’accés.

Sols estaran exempts de les PAU de 2017 aquells estudiants que estiguen en alguns dels dos casos que s’especifiquen en l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre de 2016: l’alumnat que s’incorpore a un curs de batxillerat del sistema educatiu definit per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, amb matèries no superades de batxillerat del curriculum anterior a la seua implantació, o l’alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs. La seua qualificació d’accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat.

Si sóc un estudiant repetidor del batxillerat i em presente a la Fase Obligatòria de les PAU i no l’aprove, puc accedir a la universitat?

SI. Encara que no s’aproven les PAU o no s’arribe al 5 amb la mitjana ponderada de la nota de batxillerat (60%) i la nota de les PAU (40%), sempre quedarà per a l’estudiant repetidor la seua nota d’accés a la universitat que és la del seu batxillerat.
Si un estudiant es presenta a augmentar la seua nota i no l’augmenta sempre conserva l’anterior més alta.

Si no estic repetint el segon curs sinó que el que vaig fer és repetir primer de batxillerat, he de presentar-me a les PAU?

SI. Sols estaran exempts de les PAU de 2017 aquells estudiants tals que el seu títol de batxillerat siga LOE. Des de la direcció general corresponent, de la Conselleria, es donaran instruccions per a saber si el títol de batxillerat d’un determinat estudiant és LOE o LOMCE. Els estudiants amb títol de batxillerat LOMCE no estan exempts de fer les PAU.

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *